Kara


Han Seung Yeon
 
Name: Han Seungyeon
Birthday: July 24, 1988
Position: Main Vocalist

Kang Jiyoung
 

Name: Kang Jiyoung
Birthday: January 18, 1994
Position: Vocalist

Jung Nicole
 
Name: Jung Nicole
Birthday: October 7, 1991
Position: Main Rapper, Main Dancer, Vocalist
 
Goo Hara
Name: Goo Hara
Birthday: January 13, 1991
Position: Lead Dancer, Vocalist

Park Gyuri
 

Name: Park Gyuri
Birthday: May 21, 1988
Position: Leader, Vocalist, Sub-Rapper

Dalam ni yang paling saya suka ialah goo hara dan han seung yeon.

0 orang baik cakap-cakap:

Orang Baik

 

A Cat Lover